Weekendul acesta am participat la o întâlnire dedicată coagulării Retelei Comunitare Cu Apele Curate, organizată de Centrul de Resurse pentru participare publică (CeRe) și Mai Mult Verde. Evenimentul a reunit un număr semnificativ de activiști de mediu, reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale (ONG-uri) din domeniu, autorități locale și experți pentru a discuta despre provocările majore legate de gestionarea deșeurilor și a apei în România.

Programul a fost bogat în informații și a cuprins prezentări captivante, oferind o perspectivă holistică asupra provocărilor existente:

* Managementul deșeurilor: Analiza detaliată a cadrului legislativ național prezentată de domnul Raul Pop, președintele Ecoteca, a evidențiat clar responsabilitățile și obligațiile tuturor actorilor implicați.
* Reducerea poluării cu plastic: Loredana Pană a prezentat campania de advocacy derulată de MMV, o inițiativă crucială având în vedere gravitatea crescândă a acestei probleme la nivel global și național.
* Responsabilitatea gestionării deșeurilor: Andra de la Bicazul Nostru a abordat o temă sensibilă: transferul responsabilității între locuitori, autorități, decidenți și operatori de salubritate.
* Gheorghe Damian, primarul orașului Ciugud, a prezentat cateva metode foarte creative și măsuri eficiente care au redus cantitatea de deșeuri generate de oraș si scadera prețului gunoiului.

Primarul, un om cu inițiativă, a chemat in ajutor o echipă de supereroi transformați in salvatori ai mediului, inarmați cu broșuri colorate și saci pentru reciclabile: patrula Eco civică a elevilor.

Misiunea lor era să educe oamenii despre sortarea deșeurilor. Patrulau străzile, explicând cu răbdare cum să separe plasticul, hârtia și sticla. La inceput, unii oameni nu îi luau in serios. Dar Patrula Eco nu se dădea bătută iar cei care nu respectau regulile și aruncau anapoda deșeurile erau amendati prin cartonașe galbene și roșii, cele galbene fiind avertisment iar cele roșii amendă.

Primarul a venit cu o idee genială: Ciugubanul! O monedă virtuală specială, oferită in schimbul deșeurilor reciclate. Ciugubanii puteau fi folosiți pentru a obține reduceri la magazine sau chiar pentru a plăti taxe

Pe lângă aceaste măsuri creative primarul a găsit soluții și pentru cei care nu își permiteau să plătească taxa de gunoi, cei cu venituri mici si personele cu handicap fiind scutit de plata taxei. Discutând despre acesta inițiativă cu Raul Pop am aflat ca această măsură nu ar trebui sa fie un exemplu izolat și că există prevederi legislative in acest sens care însă nu se aplica.

Povestea orașului ne oferă o lecție valoroasă despre cum implicarea activă, soluțiile inovative, colaborarea eficientă și sprijinul social pot contribui semnificativ la reducerea cantității de deșeuri și la crearea unui mediu mai curat pentru toți. Văzând exemplul acestui primar harnic înțelegem ca de cele mai multe ori autoritățile inventează scuze pentru a nu rezolva problema deșeurilor.

Concluzii cheie:
* Colaborare intersectorială: Gestionarea eficientă a deșeurilor și a apei necesită o colaborare mai strânsă între autorități, ONG-uri și cetățeni.
* Educație și informare publică: Creșterea gradului de conștientizare a populației cu privire la problemele de mediu este esențială pentru a determina schimbări pozitive.
* Soluții inovatoare: Evenimentul a evidențiat existența unor soluții eficiente pentru gestionarea deșeurilor și a apei, care necesită o implementare la scară largă.

Considerăm că această întâlnire a reprezentat un pas important în consolidarea cooperării dintre diversele entități implicate în protecția mediului. Prin eforturi comune putem contribui la o societate mai curată și mai sustenabilă